tisdag 24 mars 2015

Ett klokt samhällsskick låter sig inte förgöras

"Svenska motståndsrörelsen" kan i skydd av vår grundlag systematiskt och ostört öva upplopp och knivslagsmål. Detta måste ha en gräns. 
Hösten 68 läste jag statskunskap i Stockholm och åhörde en föreläsning i statsrätt. Den mig jämnårige Mats Widgren (skådespelaren O Widgrens son, Helena Bergströms morbror) frågade professorn hur svenska staten skulle förhålla sig till de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna om den hotades av en socialistisk revolution. "Då burar vi in er" sa professorn. Vi fann detta svar både logiskt och rimligt.

Inga kommentarer: