tisdag 24 februari 2015

Wilks igen

1.5 miljarder muslimer, det är 21% av den nu levande världsanden. Där finns lava som glöder mer än nånsin, men det mesta är ganska svalt, om än icke kallnat. Av de 550 000 som finns i Sverige är 120 000 med i muslimska församlingar och 25 00 är praktiserande i ca 150 moskéer med lika många imamer. Om denna andliga befolkningsgrupp ökar utan att sekulariseras så som svenska kristna har sekulariserats under de senaste 100 åren då kommer detta land att gå bakåt i de flesta avseende som avses när vi talar om modernitet. Särskilt kvinnor bör då ta sig i akt. Jag säger detta såsom icke troende. Ett mål med "integration" bör givetvis vara att våra muslimer viker ned Allah och Muhammed i ett litet paket och placerar det i bokhyllan, avdelningen "Vidskepelser". Men innan vi och världen når denna punkt (när förnuft och rationalitet ersätter gudomlig förstockelse i våra mänskliga mellanhavanden) måste man inse att människors tro även är en materiell kraft. Wilks och de franska karikatyrtecknarna måste sättas in i detta sammanhang och - för tusan! - inte för att "relativisera" något kriminellt men för att förklara och begripa så att ens handlande inte utlöser krafter som är ohanterliga. Det sägs nu att yttrandefriheten inte bara bör försvaras utan även tillämpas till varje pris och i varje sammanhang. Ack detta önsketänkande! Om vi inte lyckas driva in en kil mellan de svalnade muslimska massorna och deras sekulariserade imamer och de bokstavstrogna, islamisterna och jihadisterna; om vi tvärtom lyckas förödmjuka och uppväcka harm hos massan av de troende - då är vi förlorade.

Inga kommentarer: