måndag 26 maj 2014

Den globala centrifugen och festung Europa

När allt fast förflyktigas i den takt som nu sker då ställer sig många på bromsen och försöker regla dörren. Vi kan avläsa detta mönster på område efter område, tämligen förutsebart. Enda sättet att undvika politiska och värdemässiga reptilreflexer av detta slag är att skaffa sig kunskaper och ge sig tid att reflektera. Om en sådan process får tid att verka behöver man inte oroa sig för resultatet. Problemet är att det hos en stor grupp människor inte finns någon sådan process. Det skulle behövas en studiecirkel om vad det är att vara människa i en tid som vår. Och varför inte: hur man ska förstå och förhålla sig till de känslor som uppstiger från ens inre när man passerar romsk tiggare nr 3 på en och samma vandring genom köpcentret. Jag tycker inte att våra politiska ledare gör sitt arbete på denna punkt. Härom dagen hörde jag en av dessa ledare - från (mp) vill jag minnas - uttala följande i TV:

"Jag är emot alla former av rasism."

Jag tänkte:  "Really?"

Inga kommentarer: