onsdag 9 april 2014

Ryska baletten

Det kokar i de östliga konflikthärdarna och allt fler ingredienser hamnar i den heta gryta där även beskedliga tillsatser kan utlösa den kedjereaktion som igångsätter kriget.

En ingrediens är det växande antalet av fascistiska och extremnationalistiska mobbar som steg för steg erövrar gator och torg.

En annan är den reaktionärt nationalistiska vågen i parlamenten.

En tredje är uppträdandet av provokatörer och destabiliserande aktioner från främst Ryssland som vet att oron är deras allierade.

En fjärde är den historiska och upplevda förödmjukelsen hos flera folk - inte minst det ryska.

En femte är de f d sovjetstaternas politiska haveri och raserandet av ett folkligt medvetande som förmår hantera den nationella frågan i ett rationellt politiskt sammanhang.

En sjätte är de goda krafternas oenighet, obeslutsamhet och allmänna förvirring och avsaknaden av ledning med strategisk kapacitet i Europa.

En sjunde är europas strukturellt betingade ekonomiska kris som innebär att klassklyftorna ökar och allt större grupper lämnas utanför arbetsmarknaden.

Men den just nu farligaste ingrediensen är Putins iscensättning av sig själv som "Putin Den Store". Drömmen om ett återerövrat mäktigt storryssland, ett Eurasien, delas säkert av många, men nyckeln till mycket av det som nu sker är Putins eget behov av revansch, hans känsla av att inte vara upptagen i fina klubben och - inte minst - synen på sig själv som en i raden av ryska härskare. Den operettartade  iscensättningen av den Putin Den Store väjer inte för några uttrycksmedel. Betrakta den barbröstade atleten, en moussolinis like, inkarnationen av det Manliga Modet. Se honom iklädd Armani och med den vaggande gången hos en boxare äntra den politiska ringen. Hör hans smattrande tal. Se honom offentligt underteckna de Viktiga Dokumenten och Dekreten med den dyra Statspennan.

I det Väst där hans politik nu väcker fasa är detta decorum sedan länge förbrukat och försett med kitschstämpel, men i operetter gäller ju en annan estetik. Operetten "Putin Den Store " kunde vara iscensatt av självaste Djagilev.

Inga kommentarer: