söndag 30 mars 2014

Bildt contra Kissinger

Det finns en kort historia, en medellång historia och en riktigt lång historia. Den korta handlar t ex om vilka som målar sina naglar i regnbågens färger och vad som just nu händer på ett visst torg. Den medellånga handlar om tillståndet i en duma eller ett parlament, eller om statsskulden. Den riktigt långa handlar om nationers och folks självuppfattning, traditioner och kulturarv, geopolitik.
Tabloiderna rör sig i den korta historien, når sällan ens den medellånga.
Vår utrikesminister Carl Bildt bökar enbart i den medellånga.
Statsmän som Henry Kissinger tänker i den riktigt långa, agerar i den medellånga och struntar i den korta.

Oavsett var man befinner sig kan man vara rättfärdig eller orättfärdig - men det är en annan sak.

Inga kommentarer: