fredag 21 februari 2014

Dropbox - är du min räddning?

"We don’t sell your personal information to third parties. We don’t serve ads based on the stuff you store in our services. As always, your stuff is yours."

Dessa ord kommer från moln-operatören DropBox som numera förvarar hela mitt informationslager. DropBox har revolutionerat mina möjligheter att göra ett vettigt jobb både yrkesmässigt och privat. Yrkesmässigt genom att dela dokument med ett stort antal personer på ett sätt som helt undanröjer behovet av "projektrum" och liknande lösningar. Privat genom möjligheten att distanslagra mycket stora datamängder gratis eller till mycket små kostnader. Både yrkesmässigt och privat genom att underlätta bygget av gemensamma strukturer i gemensamma informationslager. Hundraåriga föreningar - utrustade med en enkel dokumentscanner - etablerar till sist ett sökbart arkiv. Alla medlemmar i den geografiskt kringspridda familjen kan - närsomhelst, varsomhelst - streama ned digitaliserade videofilmer, bläddra i fotoalbum eller ta del av bevarade brev.

Det intressanta med Dropbox är att de säljer på säkerhet. Jag måste kunna lita på att de hanterar mitt fillager säkrare än jag själv vore förmögen till. På den punkten hyser jag inga tvivel. Dataförluster kan ha tekniska eller administrativa orsaker men när förlusten inträffar är den alltid teknisk i meningen fysisk: det medium som lagrar dina filer är stulet eller förstört eller det system som gör det möjligt att finna dessa filer har hackats eller havererat. Tekniska missöden kan man bygga bort genom att använda den bästa tekniken i dubbel eller tredubbel uppsättning. Det jag vet om teknik är att enkla lösningar förutsätter fler manuella ingrepp (en gång per dygn kopiera ut information på en eller flera separata hårddiskar som man låser in) medan mer kvalificerade lösningar förutsätter att nästan alla manuella ingrepp gjorts maskinella eller t o m automatiserats. Så arbetar dagens myndigheter, men det är då det börjar kosta pengar och oavsett vilken lösning jag väljer kommer den att ställa krav på min administrativa klarhet, min administrativa energi och min administrativa uthållighet. Och om jag har klarheten och energin men saknar uthålligheten kommer systemet till sist ändå att haverera. Ty vi pratar ju om att information ska vara tillgänglig inte bara en vecka eller något år utan under flera år, tio år, mer än så - således tills vidare (vi säger "tills vidare" för att undvika det mänskligt orimliga "för evigt"). Ytterst få av oss har administrativa förutsättningar att klara ett sådant arbetsperspektiv. Levererandet av detta som en tjänst blir därmed en mycket god affärsidé och det är just detta som är din trygghet som kund. Den tryggheten är inte absolut, men du kommer inte längre. There's no security like business security.


De säljer även skydd mot oönskad kommersiell penetrering. Jag hade en mobil-app som hjälpte mig att göra inköpslistor för veckohandeln. Den fungerade bra till dess jag märkte att jag utsattes för idiotisk reklam från företag jag inte kände till och för produkter jag varken efterfrågat eller behövde. I ett trött ögonblick hade jag missat att jag vid nedladdningen även tillät att app-leverantörerna sålde ut alla mina uppgifter. Av de hot denna text handlar om är detta det mest reella, saker du och jag bevisligen redan drabbats av. Det handlar om ett beteende som är en förlängning av de olika trick som kännetecknar reklam och som går ut på att förvandla mig från människa eller medborgare eller tjänsteutnyttjare till kund. Det finns något mycket oanständigt i detta tillvägagångssätt och jag menar att den allt kompaktare närvaron av sådan penetrering försämrar vår livskvalitet. Men läs citatet ovan! Låt oss säga att detta är den paradoxala delen av Dropbox' affärsidé - att sälja ett skydd mot affärsidéer hos andra som går ut på att bygga backdoors och foot-ins till människor och företag som i god tro laddar ned en app eller vad vi nu gör. 
There's no non-commercial like business non-commercial.

De säljer för det tredje även på skydd mot otillbörligt intrång. I konkreta och verifierade situationer när utlämnande av information i Dropbox-miljön kan förhindra terrordåd och grövre brott då anser jag att Dropbox ska lämna ut dessa. Jag anser med andra ord inte att Dropbox och andra liknande molntjänster ska upprätthålla tystnadsplikt som den i katolsk bikt.
Men molntjänster som Dropbox får inte gå i sold hos regeringarna. I dagens läge när US National Security med organ som NSA trålar allt de kommer över i en informationsjakt som är både bredare och djupare än den som bedrevs av KGB och Stasi då måste molnbaserade informationstjänster som Dropbox sätta sig till motvärn och dra upp mycket tydliga demarkationslinjer, skyddszoner mot den information vi äger. Det är inte säkert att de lyckas. Om du följer denna länk får du en inblick i hur Dropbox penetreras av US National Security med stöd av amerikansk lag och hur Dropbox lovar motarbeta detta - även på lagstiftningens område:


Jag vet inte om de kommer att lyckas men jag är säker på att deras utfästelse är ärlig; den är nämligen en del av deras affärsidé.
There's no honesty like business honesty.

Således finner jag mig affärsmässigt lierad med en amerikansk snabbväxande vinstmaskin som tillgodoser mina intressen - bättre än varje bankfack, bättre än varje ideellt arbetade rättighetsbevakare. Dropbox är inte ensamma på denna marknad - där finns även Box och Apple, Google m fl. Om de lyckas motstå intrång från nationella spionorgan - ett motstånd de upprätthåller därför att ett motsatt agerande riskerar sänka affärsidén - är dock en öppen fråga. Själv har jag ingenting som NSA behöver men där finns säkert ett och annat som några klantskallar på NSA kunde tro sig behöva och som de i den nutida riskanalysmiljön (= att undanröja även de rent hypotetiska riskerna) tror sig behöva gå vidare med och som därmed kunde ge mig problem. När jag väger denna risk mot fördelarna med att nyttja Dropbox' molntjänst då väljer jag att stanna och det är tills vidare ett enkelt beslut. Men även detta baseras på en riskanalys. Nota bene: min egen. 
   Inga kommentarer: