söndag 27 april 2014

Att gå de mörka krafterna till mötes

Den 2 januari 2013 uttalade vår ÖB som sin uppfattning att Sverige skulle stå emot en konventionell militär attack i högst en vecka. 

Den 29 januari 2013 kallade vår statsminister Sveriges försvar ett "särintresse."   

Påskhelgen 2013 när den svenska statsledningen knackade ägg och drack snaps då övade en rysk flygeskader anfall mot Gotland. I december 2013 uttalade FOI att 


"Rysslands konventionella militära förmåga har ökat och bedöms fortsätta att öka under den kommande tioårsperioden. Större försvarsutgifter och ökad materielanskaffning kommer att innebära att förbanden blir mer övade och bättre utrustade och beväpnade"


I januari 2014 hävdade Fredrik Reinfeldt att det militärpolitiska läget kring Östersjön var oförändrat. 


Parallellt med detta eskalerade en konflikt mellan EU och Ryssland som rör inflytandet över Ukraina. I den konflikten uppträdde vår utrikesminister som aggressiv företrädare för dem som efter 1990 utpekat den atlantiska kapitalismen som den enda vägen för världens folk inkl det ukrainska - i öppen konflikt med Putin som företräder en oligarkisk despoti grundad i storrysk nationalism. Bildt har satt sista spiken i den svenska neutralitetskistan. Efter Krim är vi plötsligt i ett läge av snabb och yrvaken upprustning och moderaterna vill t o m utrusta Sverige med aggressiva kryssningsmissiler. 

Jag är inte så imponerad av de förvarsstrategiska överväganden som skett under senare år. En sak är dock säker:ett Sverige med attackvapen utgör ett hot mot Ryssland och förvandlar i samma stund Ryssland till vår fiende. De som gillar en sådan svensk utrikes- och försvarspolitik bör rösta på Reinfeldt i höst.

Inga kommentarer: