onsdag 4 december 2013

Rovdrift

Carl Bildts förhållande till malmen i Eritrea tycks vara ett mönster för regeringens förhållande till malmen i Norrbotten: 1. roffa åt sig  2. sälja med extremt god vinst  3. fly den geologiska kyrkogården.
Det etablerar ett kolonialt förhållande.  Kvar på platsen står kommunfolk och arbetslösa som under några år hade "arbetstillfällen" men som nu förlorat dessa "arbetstillfällen".
"Arbetstillfällen" är för dem som förlorat. Sitta i Norrbotten och vänta på ett "arbetstillfälle", vad är det för liv?

Inga kommentarer: