söndag 21 november 2010

Rätt, Greider!

Göran Greider har rätt, vi är i viss mening dömda till socialdemokrati. Så länge vi rids av en kapitalistisk marknadsekonomi med andra grundincitament än rättvisa och humanitet måste det finnas en politik som garanterat tar utgångspunkt i det senare. Detta är förklaringen till att SAP:s ledarkris hanteras som en samhällskris.

Inga kommentarer: