torsdag 30 oktober 2008

Obama


Nej jag tror inte på Obama. Eller, jag korrigerar: Obama får lov att visa att han är något mer än till intet förpliktande fraser. De lyriska kommentarena till hans seger - även från i normala fall sansade och kunniga politiska kommentatorer - är på sätt och vis hoppingivande. Jag menar de kanske vet något som inte jag vet. Låt oss således hoppas att det blir positiva förändringar.
En förändring kunde bestå i att inleda en politik som inte längre förödmjukar araber, ryssar och asiater. En annan kunde bestå i att upprätta ett neutralt förhållande till den judiska lobbyn i USA och till staten Israel. En tredje kunde bestå i att upprätta ett icke-neutralt, dvs negativt, förhållande till vapenlobbyn. Det är mycket man önskar sig. Man önskar sig mer av det modernistiska förnuft som växte under Kennedy och Clinton. Man önskar sig mindre av den religiösa identitet som växt under Bush och som inte bara handlar om Gud utan som också är en förgudning av nationen.

Inga kommentarer: