lördag 13 december 2014

Modiano, minneskonsten... och minnets tillfälliga bärare

Enligt en artikel i Världens Historia lever just nu ca 6.5 % av alla människor och människoliknande varelser som hittills fötts. 107,6 mdr har redan lämnat den genetiska långdansen och återgått till det från medvetandet befriade kretsloppet. Men vi som ännu lever i medvetande och de som ännu inte kommit till medvetande (ej ens är koncipierade), om oss fällde Ragnar Strömberg idag i Aftonbladet ett tänkvärt yttrande:
"....berättarna i Modianos romaner bär minnet som de värddjur för historien vi en gång för alla är, från första lapisdroppen intill tidens ände".
Smaka på den ni. Värddjur för historien. Där den för tillfället är inhyst.

Inga kommentarer: