tisdag 31 december 2013

Signe Dig, Du Europé!

EU välsignar oss och bevarar oss.
EU låter sitt ansikte lysa mot och visar oss nåd.
EU vänder sitt ansikte mot oss och ger oss sin fred.
I Monnets, Schumans och Merkels namn.
Amen.


Sedan Gud sade upp sig måste Välsignelsen utdelas av sekulära resurser, det kan icke hjälpas.
Är EU en av dessa sekulära resurser? Vill EU oss väl? Drivs EU med goda avsikter? Eller är EU en sån där inrättning som talar vackert om Fred och Rättvisa och Välstånd men som finns för att garantera rikedomar och fortsatt utplundring till förmån för de besuttna?

Jag vet inte. Kanske är EU en av dessa halvmesyrer, formade av både idealitet och egenintressen, dock existerande - värt att försvaras! - för att dess avskaffande skulle lämna oss ett tomrum. Nej inte ett tomt rum, fyllt av goda möjligheter, utan ett svart hål av knivar och knytnävar.

Man bör ju även betänka, att om ingen säger allt det fina då glömmer vi till sist även hur det borde vara och därför kunde ha varit.

Frågan är: kan Godhet ha en hemvist och överleva i den verkliga världen där vi finns och agerar och där ingen lämnat oss åt vårt öde utan där vi från början har ägt vårt öde eller åtminstone erbjuds möjligheten att erövra vårt öde.


Frågan är också: kan Godhet omtalas och utsägas utan att den som talar drar ett löjets skimmer över sig själv och hela saken? Kanske måste Välsignelsen även som begrepp sekulariseras, omvandlas till världsliga traktat, dem man numera kallar Styrdokument, som kan läsas och revideras och i god ordning följas upp.

Carl Bildt är under alla förhållanden en av EU:s överstepräster - en sekulär höjdare med rätt att utdela världsliga välsignelser. Hör hans tal:Inga kommentarer: