tisdag 22 oktober 2013

Domar åt underklassen


Här följer en förteckning över ledamöterna i Göta hovrätt. De har nyss beslutat sänka straffet för den usling som lade ut en film över hans och hans kvinnas kärleksakt på nätet - utan kvinnans tillstånd. Domstolen anser att 25 000 kr räcker emedan "... det inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor".
Så dömer en klassdomstol, d v s så dömer man underklassen! Föreställ er att den människa som hängdes ut hade varit barn till ledamoten S Eberstein - en av dessa mångmiljonärer med ordnade livsförhållanden, satta att döma över dem som krälar på samhällets botten. Man tycker sig se ledamöterna böja sig föraktfullt över kanten, sägandes: "Låt dem hålla på!"

Klassamhället blir särskilt tydligt i justisen eftersom de som sätts att döma vanligtvis tillhör en annan samhällsklass än de som döms.

Ordförande
Kammarrättspresidenten Thomas Rolén
Vice ordförande
Justitierådet Marianne Lundius


Övriga
Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll
Lagmannen Martin Holmgren
Kammarrättspresidenten Margareta Åberg 
Advokaten Anne Ramberg
Vice riksåklagaren Kerstin Skarp
Riksdagsledamoten Susanne Eberstein
Riksdagsledamoten Maria Abrahamsson 


Inga kommentarer: