fredag 21 februari 2014

Skola med auktoritet

Hans Bergströms skolanalys från 2012 är läsvärd. Den handlar om att en äldre auktoritär skola efter 1968 förvandlades till en skola utan auktoritet med en deklasserad lärarkår och med klassrum utan arbetsro. Pisa-analytikern Schleicher bekräftar detta.

http://mobil.dn.se/debatt/68-vinden-blaste-bort-lararnas-auktoritet-status-och-loner/

Inga kommentarer: