söndag 14 april 2013

AMF vilselder sina pensionskunder


Min korrespondens med AMF med anledning av att jag ej i tid meddelade att jag ville ha ut min tjänstepension under 5 år ist f livsvarigt 

Jag har en enkel uppfattning om tjänstepensioner och andra resultat av långsiktigt sparande: så länge man är förmögen att ta hand om sina pengar ska man se till att man disponerar dem. Det ligger uppenbart inte i institutens intresse. Om detta pratas icke. Vi har ett komplicerat och för den enskilde mycket svåradministrerat pensionssystem. Och vi har tillämpningsregler som  - åtminstone i AMF:s fall - medför att den som begår misstag faktiskt riskerar att gå miste om sina besparingar. Nog är detta upprörande.

AMF

Jag 2 april:
Hej

Vill också beklaga att jag inte i tid meddelat hur min tjänstepension ska betalas ut. Jag trodde att förinställt värde var 5 år. Nu var det istället livsvarigt. Kan det ändras?
Jag ringer er.

AMF 4 april:
Hej!
Tack för ditt mejl.
Det finns ingen möjlighet att ändra utbetalningslängd på dina försäkringar efter det att utbetalningen startat. Detta enligt försäkringsvillkoren för KAP KL.
Med vänlig hälsning
Magnus Eriksson
AMF

Jag 4 april:

Jag antar att ni syftar på 15 § avtalet: "Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension sker enligt överenskommelse mellan arbetstagaren och försäkringsbolaget".
Ni kan inte hänvisa till detta avtal, endast till den överenskommelse som avtalet stadgar.
Inledningsvis vill jag nu att ni översänder en kopia av denna överenskommelse mellan AMF och mig.  

Men ni skulle minska förvirringsfaktorn och öka min s k kundnöjdhet om ni gick över från livsvarigt till 60 månader som default-läge. Den som uppvisar samma brottsliga uraktlåtenhet som mig - och därför erhåller samma högljudda erinran som jag fick av er medarbetare i förrgår - får då trots allt ut sina pengar i rimlig tid och kan omdisponera dessa. I detta fall blev de inlåsta. Det ligger inte i kundens intresse att de blir inlåsta.  

Tom Sahlén

AMF 8 april:
Hej!
Tack för ditt mejl.
Försäkringsvillkoren anger vilka ändringar som är möjliga att göra gällande dina försäkringar och inom vilken tidsrymd vi behöver informationen. I september 2012 skickade vi ut information till dig som anger vad du behövde göra innan den 1 februari 2013 om du eventuellt ville göra några ändringar i dina försäkringar.
Våra fullständiga försäkringsvillkor hittar du på vår hemsida AMF.se
Med vänlig hälsning
Magnus ErikssonJag 11  april:
AMF vilseleder sina kunder.
AMF berättar med väldigt små bokstäver och väldigt inbäddat om möjligheten att ta ut sin inarbetade tjänstepension under kortare tid än livsvarigt. Hos AMF är livsvarigt default. Avtalet med kunden innebär dessutom att den som inte senast 2 månader i förväg begär ändring får leva med sitt "beslut", dvs pengarna är inlåsta. Jag förlorar 1 300 kr per månad på detta. När jag klagar får jag veta att jag har mig själv att skylla. Och visst, kunden har sig själv att skylla, det är väl så ni säger på era seminarier.


AMF 12 april:
Hej Tom! Utbetalningstid kan se olika ut beroende på vad för avtalsområde man tillhör. En livsvarig utbetalning är i många fall en efterfrågad trygghet och är därför vårt förvalsalternativ för flera försäkringar. Vi på AMF kontaktar våra kunder första gången 7 månader innan man fyller 65 år för att planera kommande utbetalningar. Precis som du skriver går det inte att ändra utbetalningstid när man har påbörjat sin utbetalning vilket beror på lagar och kollektivavtal som vi måste följa.
Du är alltid välkommen att prata med vår kundservice om du har fler frågor kring ditt personliga ärende, du når dem lättast på 020-696 320 eller info@amf.se Hälsningar AMFInga kommentarer: