onsdag 16 maj 2012

Jag - en etnisk svensk mitt i livet

Nu blir det marigt.

Jag är ju en "etnisk" svensk "mitt i livet". Dvs jag är svenskfödd och har växt upp i Sverige och beskriver just en av de normalsvenska livskurvorna. Kulturellt har jag uppfostrats av stekt strömming, dans på logen, midsommarsnaps, Calle Scheven, avtynande religiositet, IKEA med mera. Jag äger det såna som jag brukar äga och jag är far till ett normalt antal barn. Det är för såna som mig man sänker jobbskatten. Det är mina bottenlån man tänker på när man gör räntepolitik. Jag lever i det som man upphöjt till norm, svensk medelklass eller det som förr hette medelsvensson. Eftersom Reinfelt och hans parti är så angelägna om att representera det nya folkhemmet så skulle jag gissa att det är just dessa vi upphöjda som i första hand utgör folket; oss på vilka det anses hänga om detta Sverige ska fortsätt att utvecklas i lycka och välstånd. Detta sägs inte, men så ser de icke-formulerade tankefigurerna ut, långt ifrån bara hos Moderaterna.

Reinfelt är anständig och väluppfostrad och jag tror även att han förstår de utrikesföddas situation. I arbetslöshetsfrågan flankeras han sakligt sett av Ullenhag och Björklund som vill göra de utrikes födda mer anställningbara genom att t ex se till att alla invandrare skaffar sig grundskolekompetens (hur lätt är det för en Sverige-född utan grundskola att få ett jobb?). Om de med riktade åtgärder för utrikes födda lycka sänka deras arbetslöshet från 14.8% till 3.8% - arbetslöshetssiffran för svenskar födda i Sverige frånsett unga - då upphör talet om massarbetslöshet och regeringen lär gå till historien.

Problemet är inte denna politik., som innebär att man flyttar tonvikten från generella åtgärder till punktmarkering och riktade insatser.

Problemet är talet om etniska svenskar mitt i livet. Det är inte bara en felsägning. Reinfelts tankefigur pekar inte bara på konkreta och handfasta saker som språkproblem, för kort utbildning eller inadekvat utbildning, där finns även en kulturell dimension. De är annorlunda än oss de inrikes födda och detta kan tänkas försvåra genomslaget för regeringens - pågående eller tänkta - åtgärder. Tänk tanken att Reinfelt hade sagt: "Arbetslösheten bland etniskt födda norrbottningar är högre än det svenska genomsnittet".

När man uttrycker sig på detta sätt då får man den debatt man förtjänar - gillanden från otäckingar som Åkesson, en skur av enfaldig demagogi från politiska motståndare till vänster. Till det senare hör påståendet att Reinfelt skyller arbetslösheten på invandrare. Så förhåller det sig naturligtvis inte. Han förklarar den höga arbetslöshetsstatistiken med de extremt högs siffrorna för människor som är utrikes födda. Detta statistiska faktum som kan vara utgångspunkt för effektivare riktade insatser blir nu begravt under strutsmentalitet och demagogi. Helle Kleins framträdande i onsdagens morgon soffa var tyvärr ett paradexempel på detta:

http://svtplay.se/v/2803058

Sant är dock att Reinfelt med sitt uttryck förbinder de invandrades högre arbetslöshet även med de kulturella förhållandena i de länder varifrån de kommer. Var detta hans uttryck medvetet, en freudiansk felsägning - eller en ren felsägning?

Inga kommentarer: