tisdag 2 september 2008

SprätthökenMan borde gå in mangrant på Carl Bildts blogg "Alla dessa dagar" och kommentera hans friåkningar i utrikespolitiken. Varenda svensk amatörpolitiker, alla vi som löser världsproblemen vid middsagsbordet eller i bastun, vet att nationella och kulturellt betingade förödmjukelser är kontraproduktiva för fredsprocessen. De får alltså motsatt verkan. De tvingar de vi inte gillar att agera för att inte tappa sina ansikten inför de som de ska härska över.
Vi vet också att alla stormakter tar sitt geopolitiska läge på största allvar samt att Ryssland har ovanligt stor del av sin gräns på fasta landet, dvs det finns ingen Atlant mellan dem och det av NATO behärskade området. Man behöver inte sympatisera med en enda av de åtgärder som Ryssland företar för att förstärka sitt geopolitiska läge på bekostnad av sina grannar, men man måste erkänna att geopolitiska realiteter existerar. Ändå finns det starka krafter som vill se Georgien och andra f d Sovjetgrepubliker som medlemmar i NATO. Det finns alltså krafter som tror att man ökar tryggheten i Europa genom att minska tryggheten i Ryssland.
Joschka Fisher har säkert rätt när han säger att den som ska tala med Ryssland måste vara stark, men det är en annan sak. De som tror att förödmjukelser och uppmarscher i vad som historiskt utgjort geopolitiska buffertzoner är stabiliserande åtgärder är ute och cyklar. Vår Carl är en ledande representant för dessa strömningar och bloggen där han jämför politiken i Georgien med Hitlers manövrer före 2 världskriget är anmärkningsvärd. Jag begriper inte att landets utrikesminister kan tillåtas bedriva privat utrikespolitik på sin egen blogg. Uttalanden som dessa, sker de å ämbetets vägnar, talar regeringen och utrikesnämnden genom hans blogg - eller menar vår Carl att kan kan agera som privatperson?

3 kommentarer:

Mårten sa...

Jag håller mer. Tråkigt, jag tycker annars att Bildt är både klipsk och underhållande.

Hela västs inställning till Nato överlag och Georgien 2008 i synnerhet upplever jag som taktlös och något som Dick fantiserat fram. Klantigt.

Tom sa...

Du menar D Chaney, en av världspolitikens största nollor.

Men Bildt underhållande.... Det finns en sketch där R Gustafsson spelar Bildt och Bose Parnevik spelar Ingvar Carlsson i "Guben i låddan". Där är Bildt mycket rolig, dvs uppvriden i karikatyr.

http://www.youtube.com/results?search_query=robert+gustafsson+carl+bildt&search_type=&aq=f

Mårten sa...

jo, den har man ju sett.

carl bildt är (ok, jag är rätt "ny") väl en av få svenska politiker som vet att politik kan vara relativt underhållande. Person var också underhållande, men på ett helt annat sätt. Bildt är verbalt fyndig.